English | Hebrew
Log in

אמנת שירות

 

עובדי חברת Paycall החתומים מטה על אמנת שירות זו, מתחייבים לפעול על פי "עשרת הדיברות" המנחות של החברה.

קווי יסוד אלו מהווים את התחייבותנו לספק מוצרים ושירותים בסטנדרטים הגבוהים ביותר,

מתוך אמונה שמוצרים אלו מהווים ערך מוסף ללקוחותינו וחלק אינטגרלי ובלתי נפרד מהעסק שבוחר להשתמש בהם.

אנו מאמינים בעשרת דיברות אלו ומתחייבים לעמוד בהם:

  1. אדיבות – אנו מחויבים לתת את השירות הטוב ביותר על סמך הניסיון והידע שלנו
  2. ליווי מקצועי – אנו מקפידים ללוות את לקוחותינו לאורך כל הזמן בה הוא משתמש במוצר או שירות שלנו
  3. כבוד הדדי – אנו מקפידים לכבד כל לקוח באשר הוא ללא יוצא מן הכלל
  4. שקיפות – אנו מתחייבים לנהוג בשקיפות בכל התהליכים מול הלקוח
  5. אמינות – אנו מחוייבים למסור את המידע הנכון ולשמור על פרטיותו של הלקוח ועל המידע שאנו נחשפים אליו
  6. יעילות – אנו מקפידים לשרת את הלקוח באפקטיביות שמתאימה לצורכו
  7. פתיחות – חשוב לנו מאוד לשמוע ולקבל משוב על השירות והמוצר אותו הלקוח מקבל מאיתנו, וזאת לצורך שיפור מתמיד של המוצר והשירות
  8. זמינות – אנו מחוייבים לספק מענה בעל פה או בכתב במהלך שעות הפעילות ומחוצה לה
  9. תיאום ציפיות – אנו מקפידים לתאם ציפיות עם הלקוח לגבי לוחות זמנים ותהליכי עבודה
  10. לויאליות – אנו מקפידים לשמור על הגינות, אחריות, תום לב ודיסקרטיות ללקוחות החברה ולמקום העבודה

 

על החתום, עובדי החברה

 

דילוג לתוכן