English | Hebrew
Log in
חיסכון בעלויות ויתרונות במעבר לענן
adi
13 באפריל 2017
מחשוב ענן חוסך עלויות, אך חשוב להכיר את כלל הנושאים כדי לבצע השוואה נכונה. PayCall שמחה לעזור ללקוחותיה לבצע השוואה זו. להלן רשימת נושאים המשפיעים על העלויות במעבר לענן, בהשוואה בין מערכות בחצרי הלקוח לבין שרות בענן.

הוצאות ישירות

 • רכש שרתים
 • רכש מערכי אחסון
 • רכש ציוד תקשורת ואבטחת מידע
 • רכש תוכנת תשתיות
 • אחזקת חדר מחשב: ארונות ושטח ריצפה
 • עלויות הקמה גבוהות של מערכות חדשות

 

הוצאות עקיפות

 • תחזוקה ושדרוג שרתים
 • תחזוקה ושדרוג מערכי אחסון
 • תחזוקה ושדרוג ציוד תקשורת
 • תחזוקה ושדרוג תוכנה
 • הוצאות אנרגיה
 • שרת ממוצע צורך חשמל מוערך בכ- 400 ₪ בחודש
 • מערך אחסון צורך חשמל מוערך בכ- 1600 ₪ בחודש
 • תחזוקה, טיפולים וחשמל למערכות מיזוג
 • תקשורת בארץ ולחו"ל (טיפול ותחזוקה מול גורמי תקשורת)
 • אחזקת חדר מחשב: ארנונה ותחזוקת חדר מחשב
 • חדר מחשב הופך לחצי מסד של ציוד תקשורת

 

מנהלה וכלליות

 • עלויות תפעול כוח אדם
 • עלויות שירותים של חברות אינטגרציה חיצוניות
 • עלויות של זמני השבתה של מערכות ועובדים

עלויות גבוהות במיוחד במקרי השבתה או אסון

 • שו"ב (שליטה ובקרה) ביום ובלילה
 • אחזקת חדר מחשב: תחזוקה כללית של מערכות

 

חיסכון בעתיד

 • חסכון בהורדת עלויות מערכת DR
 • תקשורת בארץ ולחו"ל (ירידות מחיר של עלויות תקשורת)
 • אלסטיות – אופציית קיטון וגידול מיידית (וחיסכון מיידי בהוצאה השוטפת)
 • ניצול משאבים (Utilization) ותשלום לפי שימוש
 • ללא התחייבות לחומרה או תוכנה
 • הפיכת השקעה להוצאה שוטפת
decor
decor
decor
decor
Let’s have a talk

  תודה על פנייתכם
  נחזור אליכם בהקדם
  דילוג לתוכן